ప్రేమలో పడటమే పెళ్ళంటే
Spread the love

భార్యాభర్తల బంధం …*

*Dont miss climax*

బాత్రూమ్ లో నుండి ” ఏమండి”

అని పిలిచిందంటే

బొద్దింకని కొట్టాలని అర్ధం..

రెస్టారెంట్ లో తిన్నాక ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

బిల్లు కట్టమని అర్ధం..

కళ్యాణమండపంలో ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

తెలిసినవారొచ్చారని అర్ధం..

బట్టల షాపులో ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

వెతుకుతున్న చీర లభించిందని అర్ధం..

బండిలో వెళ్ళేటపుడు ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

పూలు కొనాలని అర్ధం..

హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినపుడు ” ఏమండీ ”

అని పిలిచిందంటే

డాక్టర్ తో మీరూ మాట్లాడడానికి రండి అని అర్ధం

వాకిట్లోకి వచ్చి బయట చూసి ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

తెలియనివారెవరో వచ్చారని అర్ధం..

బీరువా ముందు నిలబడి ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

డబ్బు కావాలని అర్ధం..

డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడి ” ఏమండీ ”

అని పిలిచిందంటే

భోజనానికి రమ్మని అర్ధం..

భోజనం చేసేటపుడు ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

భోజనం టేస్ట్ గురించి అడిగిందని అర్ధం

అద్ధం ముందు నిలబడి ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

ఈ చీరలో తనెలా ఉందో చెప్పమని అర్ధం..

నడిచేటపుడు ” ఏమండి ”

అని పిలిచిందంటే

వేలు పట్టుకుని నడవమని అర్ధం

నీవు చివరి శ్వాస తీసుకునేటపుడు ” ఏమండీ”

అని పిలిచిందంటే

నీతో పాటు నన్ను తీసుకెళ్ళు అని అర్ధం…

*అను నిత్యం ఏమండీ అంటూ చంపేస్తుందని అపార్ధం చేసుకోవడం కాదు*

*అర్ధం చేసుకుని* *మసులుకోవడంలోనే* *అనంతమైన ఆనందం ఉందని గుర్తిస్తే జీవితం సంతోషమయం అవుతుంది….*

ప్రపంచం మొత్తం గౌరవిస్తున్న మన వివాహ వ్యవస్థ…

ఆ గౌరవాన్ని నిలుపుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే….

*ఒకే వ్యక్తితో ప్రతిరోజూ ప్రేమలో పడటమే పెళ్ళంటే.*…