Spread the love

*నాన్నెప్పుడూ కూతురి వైపే*….

భార్యఎంత కష్టపడుతున్నా చూసిచూడనట్టుంటారు, కూతురు నీళ్ళ బకెట్ మోసినా తట్టుకోలేడు.

భార్య బిర్యానీ చేసినా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడు, కూతురు మాగీ చేసినా అదో గిన్నిస్ రికార్డ్ లా అందరికీ చెప్పుకుంటాడు.

పిచ్చి నాన్న , లోకంలో శుభాలన్నీ కూతురికే కలగాలనుకుంటాడు, ఏ కష్టం దగ్గరికి రానివ్వకుండా అడ్డుగోడలా ఉంటాడు.

నాన్న అంటే కనిపించే ఒక భరోసా మాత్రమే కాదు, నాన్న అంటే ముందున్న నా భవిష్యత్తు ని బంగారం చేసిన దేవుడు కూడా…

అమ్మ ఎంత తిట్టినా నవ్వొస్తుంది కానీ నాన్న కొద్దిగా మందలించినా ఏడుపొస్తుంది.

కూతురి గుండెలో నాన్నకెప్పుడూ ప్రధమ స్థానం, నాన్న కి‌ కూతురే ప్రపంచం.

కూతుర్లని అమితంగా ప్రేమించే తండ్రులందరికీ సెల్యూట్.

*ఇది…ఓ…కొడుకు…కథ*..!

మనం అందరం బాగా ఎదిగిపోయాం…!

మన ఫ్రెండ్ మనకి కాల్ చేసి బయటకు రమ్మంటే మనం అనే మాట….

“రేయ్..మామ..మా..బాబు

(నాన్న) ఉన్నాడ్రా ఇంట్లో..

బయటకు వచ్చానో మా బాబు సావగోట్టేస్తాడు…రా..

నాన్న ని నాన్న అని పిలవలేకపోతున్నాం..

ఒక్కొకరు ఒక్కో పేరు పెడుతున్నారు తండ్రికి.

“నాన్న” అనే ఈ రెండు అక్షరాల పదం విలువ ఇప్పుడు మనకి తెలియదు.

నాన్న చనిపోయాక తనని స్మశానానికి తీసుకెళ్ళే దార్లో…

ఒక చోట నాన్న బాడీ ని నేలపై ఉంచి కొడుకుని తండ్రి చెవులో నాన్న..నాన్న..నాన్న అని మూడు సార్లు పిలవమంటారు.

కొడుకు రెండు సార్లు బాగానే పిలుస్తాడు..

మూడోసారి మాట రాదు. గుండెలో బాధ,గొంతులో తెలియని నొప్పి, కళ్ళల్లో నీళ్ళు.

ఎందుకంటే…ఆ కొడుకు తండ్రితో నాన్న అని పిలిచేది అదే ఆఖరిసారి.

ఇంకెప్పుడు వాడు నాన్నతో నాన్న అని అనలేడు..

ఆ పిలుపు తనకి Just Half Second మాత్రమే పట్టిింది…కానీ…

ఆ Half Second లో వాడికి మొత్తం కళ్ళముందు కనిపించేది..మాత్రం…

“మనం స్కూల్ లో Fan కింద కూర్చుని చదువుకోడం కోసం నాన్న ఎండలో నిలబడి కష్టపడి చేసిన పని కనిపిస్తుంది.

మనకి కొద్దిగా జ్వరం వస్తే అల్లాడిపోయే నాన్న తనకి ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలిన కూడా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళకుండా మన Future కోసం దాచిన డబ్బులు కనిపిస్తాయి.

ఆదివారం ఒక్కరోజు మాత్రమే వండుకునే Chicken తో భోజనం చేసేటప్పుడు నాన్న తన ప్లేట్ లో ముక్కలు తీసి మన ప్లేట్ లో వేసింది కనిపిస్తుంది.

చివరగా ఎవరైనా నువ్వు ఏం సంపాధించావురా అని నాన్న ని అడిగేతే…నా ఆస్తి నా కొడుకురా అని నాన్న గర్వంగా చెప్పింది కనిపిస్తుంది “

ఇవ్వన్ని కనిపించిప్పుడు నాన్న ని గట్టిగా హత్తుకుని “నాన్న నాన్న నాన్న నాన్న నాన్న నాన్న ” అని పిలవాలని అనిపిస్తుంది.

కాని…అప్పుడు నాన్న ఈ భూమి నుండి చాలా దూరంగా…అందనంత దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు.

So…ఫ్రెండ్స్…నాన్న ఉన్నప్పుడే తనని “నాన్న” అని ప్రేమగా పిలుద్దాం.

నాన్న పోయాక తన ఫోటో దగ్గర కూర్చుని బాధపడే బదులు….నాన్న ఉన్నపుడే తనతో రోజు కొంత టైం గడుపుదాం.

ఆయన పోయాక FB లో “my dad is my hero” అనే post లు పెట్టే బదులు…నాన్న ఉన్నప్పుడే నాన్న తో “నాన్న U are my hero” అని చెప్పుదాం.

అంత గొప్ప “నాన్న”అనే పదాన్ని బాబు,గిబు అంటూ హించపరచకండి.

Please

“తన జీవితాన్ని ఖర్చుపెట్టి మన జీవితాన్ని నిర్మించే పిచ్చోడ్ర నాన్న”

రాసిన వాళ్ళెవరో తెలియదు గానీ బాగుంది. షేర్ చేయాలనిపించింది

https://www.facebook.com/groups/536147453145994/permalink/1802723783155015/