రావులపాలెంలో జనబాట కార్యక్రమం…
Spread the love

తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెం మండలం రావులపాలెం గ్రామం కొత్త కాలనీలో జనబాట కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ జనబాట కార్యక్రమం ప్రజలను ఓటు నమోదు చేసుకునే దిశగా చైతన్య పరుస్తుందని..జనసేన పార్టీ మేనిఫెస్టో విజన్ డాక్యుమెంట్ లో అంశాలను మరియు సిద్ధాంతాలను ప్రజలకు వివరించి క్షేత్ర స్థాయిలో జనసేనపార్టీని బలపరచడానికి జనసేన కార్యకర్తలు మరింత కృషి చేయాలని సూచించారు.