పార్టీ గుర్తును ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాలపై పవన్‌ నాయకులతో బేటి..
Spread the love

విజయవాడలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ గారు పార్టీ నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. సమావేశంలో శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం జనసేన నాయకులు పాల్గొన్నారు. పార్టీ బలోపేతంతో పాటు పార్టీ గుర్తును ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాలపై పవన్‌ కళ్యాణ్ గారు నాయకులతో చర్చిస్తున్నారు.