ఈ జిల్లలో జనసేన పార్టీకు అపారమైన యువ బలగం ఉంది పవన్…
Spread the love

జనసేన పార్టీకి నెల్లూరు జిల్లాలో అపారమైన యువ బలగం ఉందని పవన్ కల్యాణ్ గారు అన్నారు. విజయవాడలోని జనసేన కార్యాలయంలో నెల్లూరు జనసేన కార్యకర్తలు, అభిమానులు, నాయకులతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమావేశమయ్యారు. ఈసందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ… ఈనెల 9 తర్వాత సమర్థవంతంగా పనిచేసే జనసేన జిల్లా కమిటీని ప్రకటిస్తానన్నారు. ఈ కార్యాచరణకు సంబంధించి విజ్ఞులైన వారి నుంచి సలహాలు, సూచనలు ఆశిస్తున్నానన్నారు. ఈ ప్రక్రియలో కొత్తతరంపై మానిసక దాడులు జరిగే ప్రమాదముందని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు. ఈ దాడులను తట్టుకునే శక్తి జనసైనికులకు ఉందనే భావిస్తున్నానని అన్నారు.