ఉప్పుతో కలిగే ప్రయోజనాలు..
Spread the love

గోరువెచ్చని నీటిలో ఉప్పును కలిపి ఆ నీటిలో వస్ర్తాన్ని ముంచి చెక్క కుర్చీలు తుడుచుకోవాలి. కాసేపు ఎండలో ఉంచితే కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి.

*ఒక్కోసారి బూట్ల నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. అటువంటి సమయంలో వాటిపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లితే ఆ వాసన పోతుంది.

*ఇత్తడి, రాగి పాత్రలు కొన్ని రోజులకు రంగు మారుతుంటాయి. వాటిని కొత్తగా చేయాలంటే.. బియ్యం పిండిలో వెనిగర్, ఉప్పు కలిపి తోముకోవాలి. అలా చేస్తే కొత్త వాటిలా మిలమిలా మెరుస్తాయి.

*వంటింటి గట్టుపైన గుడ్డు పగిలి దుర్వాసన వస్తున్నదా? అయితే ఉప్పు చల్లి కాసేపటి తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుంది.